Онлайн та СМС інформування Події міста на вашому пристрої

Про медичні огляди працівників певних категорій

Відділення у місті Біла Церква управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області (далі – відділення) звертається з приводу наступного.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Згідно з пунктами 2.2, 2.3 розділу ІІ Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 (далі – Порядок), заклади державної санітарно-епідеміологічної служби (наразі територіальні органи Держпраці України) щорічно за заявкою роботодавця (його представника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи, визначають категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та до 1 грудня складають акт визначення категорій працівників, які  підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду. На підставі цього акта роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменний список працівників, які підлягають періодичному медичному огляду, один з яких надсилає до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України.

Також, за результатами періодичного медичного огляду працівників, складається протягом місяця після його закінчення заключний акт, один примірник якого надається робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України (пункт 2.17. Порядку).

Медичні огляди працівників здійснюються з метою профілактики та запобігання нещасним випадкам на виробництві і професійним захворюванням. 

З огляду на зазначене, прошу надати примірники заключного акта за результатами періодичного медичного огляду працівників (за 2021р.) та поіменного списку працівників, які підлягають періодичному медичному огляду (на 2022р.) 

Примірники документів прошу надати до відділення в термін до 24.12.2021 на електронну пошту: fssnv022@ukr.net та на паперовому носії на адресу: вул. Б.Хмельницького, 9, м. Біла Церква, 09117.

 


Опубліковано: 15 грудня 2021 року
Поділитися