Звіт про повторне відстеження результативності дії регуляторного акта «Про тариф на проїзд у міському електричному транспорті»

1. Вид та назва регуляторного акта:

 Рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 15 січня 2019 року №11   «Про тариф  на проїзд у міському електричному транспорті».


2. Назва виконавця заходів з обстеження:

   Комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління».


3. Цілі прийняття акта:

Забезпечення стабільного функціонування в місті електротранспорту, встановлення економічно обґрунтованого тарифу, який враховує інтереси перевізника, замовника послуг та споживачів, забезпечення доступності послуг для усіх верств населення, дотримання правил безпеки перевезень, а також виконання соціальних функцій «наданих послуг малозабезпечених та пільгових категорій населення».


4. Строк виконання заходів з відстеження:

з 24.11.2020 року по 24.12.2020 року.


5. Тип відстеження:

Повторне  


6. Методи одержання результатів відстеження:

- дослідження показників цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, шини, енергоресурси  (за даними підприємств постачальників);

- аналіз показників економічної діяльності комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління».


7. Дані на основі яких проводилося відстеження результативності:

При відстеженні результативності  використовувались дані про результати господарської діяльності підприємства:

- кількість пасажирів, що користуються послугами міського електричного транспорту;

- витрати на перевезення за статтями калькуляції;

- погодинна тарифна ставка водія;

- ціна на паливно-мастильні матеріали;

- вартість проїзду;

- сума сплаченого податку у місцевий/державний бюджет;

- кількість одиниць транспорту;

- рівень збитковості підприємства-перевізника;

- кількість звернень щодо неналежної якості пасажирських перевезень.


8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

п/п

Показники

од. виміру

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

Станом на 30.09.2020 року

1

Перевезено пасажирів

млн.пас

9,0

8,6

6,1

7,1

3,8

2

Витрати на перевезення за статтям калькуляції

тис.пас.

22 565,0

24 129,2

27 757,2

30 514,4

25631, 5

3

Погодинна тарифна ставка водія

 

18,22

26,47

34,16

42,57

42,57

4

Ціна паливно-мастильних матеріалів:

 

- електроенергія 1 кВт/год

грн.

1,69

2,24

2,55

2,71

2,99

- газ стиснений м3

грн.

11,70

13,20

14,16

12,18

11,59

5

Вартість проїзду 1-го пасажира

грн.

1,50

3,0

4,0

5,0

5,0

6

Сума сплаченого податку у місцевий /державний бюджет

грн.

105,5/

4 817

198,0/

6 091,0

257/

7 305

261,0/

6 943,2

238,8/

5268,4

7

Кількість одиниць транспорту (тролейбусів)

од.

21

24

24

25

25

8

Прибуток/збиток

тис.грн.

- 321

- 8

-16

-17,2

- 1 487,1

9

Кількість звернень щодо неналежної  якості пасажирських перевезень

 

-

-

-

-

-

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

Відповідно до наведених показників в таблиці, видно, що збільшились витрати на перевезення за статями калькуляції в порівнянні з 2019 роком, але перевищення планових показників не відбулось. Регуляторний акт має достатній ступінь досягнення визначених цілей. Він не потребує змін чи доповнень.


Міський голова                             Геннадій ДИКИЙ


Опубліковано: 28 грудня 2020 року
Поділитися