Онлайн та СМС інформування Події міста на вашому пристрої

Страхувальникам треба чітко керуватися нормами діючого законодавства та не допускати порушень

Одне з пріоритетних завдань Фонду соціального страхування України - надання матеріального забезпечення застрахованим особам. Разом з тим на органи Фонду покладено повноваження здійснювати контроль за їх правомірним використанням.        Починаючи з квітня цього року, Фонд соціального страхування України відновив планові документальні перевірки страхувальників по коштах Фонду за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Планування таких перевірок передбачено постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності «Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок страхувальників по коштах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, прийняття рішень за їх результатами та процедуру оскарження» від 22.12.2010 № 29 з урахуванням можливих ризиків щодо неправомірного використання коштів Фонду.
Перевірки страхувальників мають сприяти забезпеченню виконання ними норм чинного законодавства з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме правильності та обґрунтованості використання страхових коштів, своєчасному поверненню страхових коштів, забезпеченню ефективного контролю за їх використанням. Такі перевірки страхувальників здійснюються в установах і організаціях, незалежно від форми власності, у суб’єктів малого підприємництва, які використовують працю найманих працівників.
Перевірки здійснюються посадовими особами органів Фонду за місцезнаходженням страхувальника або в приміщенні відділення Фонду за пропозицією страхувальника та за умови надання ним всіх необхідних документів для проведення перевірки.Періодичність проведення планових перевірок визначається залежно від таких критеріїв, як наявність (відсутність) витрат, заборгованості по коштах Фонду, кількості працівників, росту витрат коштів Фонду в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Перевірці підлягають документи за звітні періоди поточного та попередніх років, за які не здійснювалася перевірка.
Фонд соціального страхування України має право перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання страхових коштів роботодавцем, здійснювати аналіз даних, зазначених у звітності, заяві-розрахунку страхувальника по коштах Фонду.
Активну участь у перевірках, яку здійснюють працівники Фонду, мають брати члени комісії із соціального страхування підприємства, яка безпосередньо на підприємстві є органом, що розпоряджається використанням коштів Фонду та забезпечує контроль за їх цільовим використанням.
Об’єктами ревізій під час проведення контрольних заходів органами Фонду у страхувальників є:
• протоколи засідань комісії (рішення уповноваженого) із соціального страхування підприємства;
• заяви-розрахунки для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб за кошти Фонду;
• листки непрацездатності;
• копії посвідчень осіб, які постраждали від аварії на ЧАЕС, учасників війни та інші документи, що підтверджують їх право на пільги щодо оплати листків непрацездатності;
• трудові книжки та «Індивідуальні відомості про застраховану особу» (форма № ОК-7-з)  для обчислення тривалості страхового стажу;
•табелі обліку використання робочого часу, графіки змінності;
•розрахунково-платіжні відомості.
Так, з початку року працівники управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Київській області провели 248 планових та 115 позапланових перевірок страхувальників. Виявлено порушення використання коштів Фонду на суму 2 122 882 грн. та нараховано штрафні санкції на суму – 1 046 140 гривень.
Оскільки значна частина коштів Фонду витрачається на фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності і допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам, ревізори Фонду ретельно перевіряють не тільки розрахунки цих видів допомоги, а й порядок заповнення листків непрацездатності, які є підставою для нарахування допомоги.
Велика кількість порушень порядку видачі, продовження листків непрацездатності та їх оформлення завдає значних фінансових збитків бюджету Фонду.
Відповідно до Порядку фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 19.07.2018 № 12, фахівці Фонду соціального страхування України на постійній основі, після надходження заяв-розрахунків від страхувальників на отримання коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, проводять попередню перевірку заяв щодо правильності заповнення реквізитів, наявності даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, даних про сплату ними єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, правильності нарахування виплат.
Аналізуючи порушення, виявлені спеціалістами під час документальних планових перевірок, можна визначити ряд характерних порушень, на які потрібно звернути увагу комісіям (уповноваженим) із соціального страхування підприємств (установ, організацій), кадровим та бухгалтерським службам, а саме:
• розрахунок страхового стажу застрахованих осіб проводиться без необхідних підтверджуючих документів (наприклад, даних Держреєстру) або за недостатньої їх кількості;
• призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності та допомоги по вагітності та пологах проводиться на підставі неналежним чином оформлених документів (листків непрацездатності) чи за відсутності інших документів, що є підставою для призначення матеріального забезпечення. Зокрема, призначення та виплата допомоги по тимчасовій втраті працездатності у зв’язку з невиробничою травмою проводиться без наявності документів, що підтверджують проведення розслідування таких нещасних випадків;
• допомога на поховання призначається за відсутності підтверджуючих документів або на поховання пенсіонерів;
• порушуються строки розгляду документів, призначення та виплати матеріального забезпечення;
• має місце відсутність документів (зокрема, наказів, довідок), які підтверджують виключення з розрахункового періоду днів, у які застраховані особи були відсутні на роботі з поважних причин.
Відтак страхувальникам потрібно чітко керуватися нормами діючого законодавства під час призначення матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, особливо, у частині документального оформлення.

Фонд соціального страхування України


Опубліковано: 15 жовтня 2019 року
Поділитися