Онлайн та СМС інформування Події міста на вашому пристрої

Шановні керівники та спеціалісти служби охорони праці підприємств!

Згідно з п.54 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 17.04.2019 №337 (далі Порядку),  робочі органи Фонду відповідно до компетенції здійснюють, зокрема, контроль:

- за своєчасністю та об’єктивністю проведення розслідування нещасних випадків та гострих професійних захворювань (отруєнь), аварій;

- підготовкою матеріалів розслідування;

- веденням їх обліку;

- вжиттям заходів до усунення причин їх настання.

 

З огляду на зазначене контролюється наступне:

Згідно з п. 2.3  наказу виконавчої дирекції ФССУ від 09.09.2019 №376-од  всі зазначені в ньому документи щодо нещасних випадків, гострих професійних захворювань (отруєнь), хронічних професійних захворювань, які надходять до відділень управління, а саме:

- повідомлення про нещасні випадки;

- акти розслідування (спеціального розслідування) нещасного випадку, гострого професійного захворювання (отруєння), аварії;

- відомості про наслідки нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєнь) за формою Н-2;

- повідомлення про хронічне професійне захворювання (отруєння);

- акти розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання (отруєння), тощо,

підлягають  негайній реєстрації в журналі вхідної документації відділення. Зазначені документи  вносяться до бази даних нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, інтегрованої з Єдиною інформаційно-аналітичною системою Фонду соціального страхування України, не пізніше 3-х робочих днів з часу їх  реєстрації.

 

На підприємстві комісія з розслідування нещасного випадку утворюється наказом роботодавця не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації про нещасний випадок від безпосереднього керівника робіт, повідомлення від закладу охорони здоров’я, заяви потерпілого, членів його сім’ї чи уповноваженої ним особи (п. 12 Порядку).

  Розслідування нещасного випадку комісією підприємства проводиться протягом 5 робочих днів із дня утворення комісії. У разі потреби розслідування може бути продовжене роботодавцем за письмовим погодженням з територіальним органом Держпраці (п. 30 Порядку).

Роботодавець, серед іншого, зобов’язаний розглянути протягом 2 робочих днів після складення актів за формою Н-1 матеріали розслідування нещасного випадку, затвердити примірники актів за формою Н-1, видати наказ про вжиття запропонованих комісією заходів у визначені строки, організувати формування необхідної кількості копій розслідування (п. 45 Порядку).

Роботодавець зобов’язаний протягом 3 робочих днів після формування матеріалів розслідування надіслати їх певним органам (п. 47 Порядку).

Отже, розслідування нещасного випадку комісія підприємства повинна проводити (коли немає підстав для продовження розслідування) протягом 5 робочих днів. Крім того, додатково надається:

? 2 робочих дні на затвердження акта за формою Н-1 (дата затвердження акта не може бути більше ніж 7 днів від початку розслідування);

? 5 робочих днів на оформлення матеріалів розслідування;

? 3 робочих дні на розсилання матеріалів розслідування.

Тобто не пізніше ніж через 15 робочих днів матеріали розслідування мають бути надіслати до робочого органу Фонду.

 

                                                                          Фонд соціального страхування України


Опубліковано: 12 вересня 2019 року
Поділитися