ЗВІТ про періодичне відстеження регуляторного акта - рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Біла Церква»

ЗВІТ

про періодичне відстеження регуляторного акта -

рішення Білоцерківської міської ради

«Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Біла Церква»

 

  1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення Білоцерківської міської ради від 31 жовтня 2019 року №4465-81-VII «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Біла Церква».

 

  1. Виконавець заходів з відстеження: Товариство з обмеженою відповідальністю «БІЛОЦЕРКІВВОДА».

 

  1. Цілі прийняття регуляторного акта:

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

- безаварійна робота, безпечна експлуатація і довговічність мереж системи централізованого водовідведення  (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування й здоров’я обслуговуючого персоналу);

- якісна робота очисних споруд виробника послуг з централізованого водовідведення, поліпшення очистки стічних вод (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного (токсичного) надходження забруднюючих речовин),

- встановлення допустимої концентрації для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися споживачами в систему централізованого водовідведення, відповідальність та міри впливу за їх порушення, а також відображення місцевих особливостей приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення;

- мотивування підприємств, організацій,  установ та фізичних осіб-підприємців дотримання встановлених норм ДК забруднюючих речовин стічних вод при скиді до системи централізованого водовідведення;

- екологічна безпека навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод.

 

  1. Строк виконання заходів з відстеження: з 15.11.2023 р. по 15.12.2023 р.

 

  1. Тип відстеження: періодичне.

 

  1. Методи одержання результатів відстеження: для проведення періодичного відстеження використовувався статистичний метод.

 

  1. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, а також способи одержання даних: даними, на основі яких відстежується результативність регуляторного акта, є узагальнені дані результатів аналізів відібраних проб, кількість виявлених несанкціонованих приєднань до системи централізованого водовідведення м. Біла Церква та здійснення несанкціонованих скидів стічних вод.

 

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

- кількість укладених Договорів на приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Біла Церква між споживачами та виробником послуг;

- систематичне обстеження та здійснення лабораторного контролю щодо дотримання величин ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів при водовідведенні у міську каналізаційну мережу м. Біла Церква;

- сума надходжень грошових коштів за перевищення рівня вмісту забруднюючих речовин в стічних водах підприємств, що скидаються до системи централізованого водовідведення;

    - пред'явлення споживачам претензій та позовів при виявлені порушень в частині наднормативного та понадлімітного скиду забруднюючих речовин у систему централізованого водовідведення м. Біла Церква.

 

№ п/п

Показники

2021 рік

 2022 рік

Станом на 08.12.2023р.

2023 рік (прогноз)

1

Кількість укладених Договорів на приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Біла Церква між споживачами та виробником послуг

1060

1105

1174

1175

2

Систематичне обстеження та здійснення лабораторного контролю щодо дотримання величин ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів при їх відведенні до системи централізованого водовідведення
м. Біла Церква

Згідно графіків відбору проб стічних вод проведено:

– у 1 півріччі 2021 року відбір проб
від 29 підприємств;

у 2 півріччі 2021 року відбір проб
від 39 підприємств

Згідно  графіків відбору проб стічних вод проведено:
– у 1 півріччі 2022 року відбір проб
від 20 підприємств;
– у 2 півріччі 2022 року відбір проб
від 35 підприємств

Згідно графіків відбору проб стічних вод проведено:

– у 1 півріччі 2023 року відбір проб від 41 підприємства;

з 01.07 по 08.12.2023  відбір проб від
38 підприємств

Згідно графіків відбору проб стічних вод планується провести відбір проб від 5

підприємств

3

Сума надходжень грошових коштів за перевищення рівня вмісту забруднюючих речовин у стічних водах підприємств, що скидаються до системи централізованого водовідведення
м. Біла Церква

 

Нарахування у випадку наявності у стічних водах понаднормативних забруднень здійснюється в залежності від коефіцієнту кратності, об’єму стічних вод, діючого тарифу на водовідведення та варіюються в межах від 5,09 грн. до 318 грн. за 1м3 стічних вод, без ПДВ

 

Нарахування у випадку наявності у стічних водах понаднормативних забруднень здійснюється в залежності від коефіцієнту кратності, об’єму стічних вод, діючого тарифу на водовідведення та варіюються в межах від 0,54 грн. до 362,0 грн. за 1м3 стічних вод, без ПДВ

 

Нарахування у випадку наявності у стічних водах понаднормативних забруднень здійснювалося в залежності від коефіцієнту кратності, об’єму стічних вод, діючого тарифу на водовідведення та варіюються в межах від 1,63 грн. за 1м3 стоків до 362,0  грн. за 1м3 стоків, без ПДВ

Нарахування у випадку наявності у стічних водах понаднормативних забруднень здійснювалося в залежності від коефіцієнту кратності, об’єму стічних вод, діючого тарифу на водовідведення та можуть знаходиться в межах від 1,63 грн. за 1м3 стоків до 362,0  грн. за 1м3 стоків, без ПДВ

4

Пред'явлення споживачам претензій та позовів при виявлені порушень в частині наднормативного та понадлімітного скиду забруднюючих речовин у систему централізованого водовідведення                   м. Біла Церква

1

10

4

0

5

Рівень поінформованості споживачів в розумінні Правил  про їх дію (оприлюднення відповідного рішення в друкованих та електронних ЗМІ міста).

Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Біла Церква» розміщені на сайті БМР http://bc-rada.gov.ua/ та на сайті ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» https://bcvoda.com.ua/normativni-dokumenti

Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Біла Церква» розміщені на сайті БМР http://bc-rada.gov.ua/ та на сайті ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» https://bcvoda.com.ua/normativni-dokumenti

Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Біла Церква» розміщені на сайті БМР http://bc-rada.gov.ua/ та на сайті ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» https://bcvoda.com.ua/normativni-dokumenti

100%

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей: 

Даним регуляторним актом були досягнуті усі визначені цілі, реалізація його положень є ефективною, тому Правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Біла Церква, затверджені рішенням Білоцерківської міської ради  від
31 жовтня 2019 року №4465-81-VII, на сьогодні є діючими. Однак, потребують внесення змін у зв’язку із необхідністю приведення їх у відповідність до загальнодержавних Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджені Наказом Мінрегіонбуду №316 від 01.12.2017р., до яких були внесені зміни, які набрали чинності 06 січня 2022 року, зокрема щодо звуження кола осіб на яких поширюється дія цих Правил.

            Проєкт рішення «Про внесення змін до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Біла Церква, затверджених рішенням Білоцерківської міської ради від 31 жовтня 2019 року №4465-81-VII» включено в План діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік», затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 26 жовтня 2023 року №4642-45-VIII.

 

 

  Міський голова                                                                                            Геннадій ДИКИЙ


Опубліковано: 18 грудня 2023 року
Поділитися