Інформація про способи та критерії розподілу житла

СПОСОБИ ТА КРІТЕРІЇ РОЗПОДІЛУ ЖИТЛА

Питання розподілу та надання громадянам жилих приміщень регулюється Житловим кодексом УРСР, Правилами обліку громадян потребуючих покращення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 р. № 470 (далі Правила) та Постановою виконавчого комітету обласної ради народних депутатів і президії обласної ради професійних спілок від 06 липн 1991 р. № 112 (далі Постанова).

Жилі приміщення надаються тільки громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, крім випадків, передбачених статтею 46, частинами першою і другою статті 54, частиною першою статті 90, частиною шостою статті 101, статтями 102, 110, частиною першою статті 114 Житлового Кодексу УРСР, а також інших випадків, передбачених чинним законодавством. Громадянам, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, жилі приміщення надаються в порядку черговості.

Право громадян на одержання жилого приміщення

Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, мають право на одержання у користування жилого приміщення в будинках державного чи громадського житлового фонду в порядку, передбаченому законодавством Союзу РСР, Житловим Кодексом Української РСР та іншими актами законодавства Української РСР. Жилі приміщення надаються зазначеним громадянам, які постійно проживають у даному населеному пункті (якщо інше не встановлено законодавством Союзу РСР і Української РСР), як правило, у вигляді окремої квартири на сім’ю.

Вік, з якого громадяни здійснюють право
на одержання жилого приміщення

Громадяни самостійно здійснюють право на одержання жилого приміщення в будинках державного і громадського житлового фонду з настанням повноліття, тобто після досягнення вісімнадцятирічного віку, а такі, що одружилися або влаштувалися на роботу у передбачених законом випадках до досягнення вісімнадцятирічного віку, - відповідно з часу одруження або влаштування на роботу. Інші неповнолітні (віком від п’ятнадцяти до вісімнадцяти років) здійснюють право на одержання жилого приміщення за згодою батьків або піклувальників.

Підстави для визнання громадян  потребуючими поліпшення 

житлових умов

 

Потребуючими поліпшення житлових умов визнаються громадяни:
 

1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається виконавчими комітетами обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів разом з радами профспілок. (Постановою визначено, що на квартирний облік для забезпечення жилою площею приймаються громадяни, які забезпечені жилою площею до 7 квадратних метрів на кожного члена родини, постійно проживають та прописані в даному населеному пункті (Біла Церква) не менше 3-х років. При визначенні потреби громадян у поліпшенні житлових умов беруться до розрахунку члени сім’ї заявника, які прожили і прописані в м. Біла Церква не менше трьох років (крім подружжя, неповнолітніх дітей і непрацездатних батьків).

2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам (підтверджується відповідним висновком);

            3)  які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у  зв'язку  з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній   кімнаті   з   членами   своєї  сім'ї.  Перелік зазначених захворювань затверджений Наказом Міністерства охорони  здоров’я УРСР  від 08.02.85 №52;

            4) які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або  громадського  житлового  фонду   чи   за договором найму  жилого  приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

            5) які проживають тривалий час за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

6) які проживають у гуртожитках.

7) які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі старше за 9 років, крім подружжя (у тому числі, якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати);

8) внутрішньо переміщені особи з числа учасників бойових дій відповідно  до  пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 та особи з інвалідністю  внаслідок  війни,  визначені в пунктах 10-14 частини другої  статті 7, та члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, визначені  абзацами  четвертим  - восьмим, чотирнадцятим, шістнадцятим - двадцять
другим  пункту  1  статті  10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які перебувають протягом року в управлінні соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на обліку в Єдиній  інформаційній  базі  даних про внутрішньо переміщених осіб незалежно  від  наявності  майнових  прав  чи  прав  власності  на нерухоме  майно, що розміщується в населених пунктах, на території яких   органи   державної   влади  тимчасово  не  здійснюють  свої
повноваження, або розташованих на лінії зіткнення.

                                                                                    

 

Наслідки штучного погіршення житлових умов.

Громадяни, які штучно погіршили житлові умови  шляхом  обміну займаного жилого приміщення, його псування або руйнування, відчуження придатного і достатнього  за  розміром  для  проживання жилого будинку  (частини  будинку), не беруться на облік  потребуючих  поліпшення житлових умов протягом п'яти років з моменту  погіршення житлових умов.

        

 

 Забезпечення жилими приміщеннями потребуючих поліпшення житлових умов членів житлово-будівельних кооперативів, громадян, які мають жилий будинок (квартиру) у приватній власності, та інших громадян, що проживають у цих будинках (квартирах)

 

Потребуючі поліпшення житлових умов члени житлово-будівельних кооперативів, громадяни, які мають жилий будинок (квартиру) у приватній власності, та інші громадяни, що проживають у цих будинках (квартирах), забезпечуються жилими приміщеннями на загальних підставах.

Черговість надання  жилих  приміщень  визначається  за  часом взяття на облік  (включення  до  списків  осіб,  які  користуються правом першочергового одержання жилих приміщень).

У першу    чергу    жилі   приміщення  надаються  потребуючим поліпшення житлових умов:

- сім'ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняним до них у встановленому порядку особам;

 - Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці,а також  особам,  нагородженим  орденами  Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів;

 -особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"  (  962-12  ),  із  числа тих, яких було піддано репресіям  у  формі  (формах)  позбавлення  волі  (ув’язнення) або обмеження  волі  чи  примусового безпідставного поміщення здорової людини  до  психіатричного  закладу  за  рішенням позасудового або іншого репресивного органу;

- особам, яким надано статус постраждалого учасника Революції Гідності відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- особам, які   хворіють   на   тяжкі  форми  деяких  хронічних захворювань,  перелічених у списку захворювань,  затверджуваному в установленому законодавством Союзу РСР порядку;

-  особам, зараженим  вірусом  імунодефіциту  людини   внаслідок виконання медичних маніпуляцій;

- медичним працівникам,  зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов'язків;

- особам, які  перебували  в  складі  діючої  армії  в   період громадянської  і Великої Вітчизняної воєн та під час інших бойових операцій  по  захисту  СРСР,  партизанам  громадянської  і  Другої світової  воєн,  а  також іншим особам, які брали участь у бойових операціях по захисту СРСР;

- особам   з   інвалідністю   внаслідок  нещасного  випадку  на виробництві  або професійного захворювання I і II груп та особам з інвалідністю  I  і  II  груп  з  числа військовослужбовців та осіб рядового  і  начальницького  складу  Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

- сім'ям осіб,  які   загинули  при  виконанні  державних  або громадських обов'язків,  виконанні обов'язку громадянина  СРСР  по рятуванню  життя  людини,  по  охороні  соціалістичної власності і правопорядку  або  загинули  на  виробництві  внаслідок  нещасного випадку; 

-  робітникам і   службовцям, які  тривалий час сумлінно пропрацювали у сфері виробництва;

- матерям, яким присвоєно звання "Мати-героїня", багатодітним сім'ям, сім'ям, що  виховують  дітей  з інвалідністю, і одиноким матерям (батькам);

- сім'ям при народженні близнят;

- вчителям та іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів.

Законодавством право першочергового одержання жилого приміщення  може  бути  надано  й іншим категоріям громадян.

Поза чергою жиле приміщення надається:

- особам  з  інвалідністю  внаслідок  Другої  світової  війни і прирівняним  до  них  у встановленому порядку особам протягом двох років  з  дати  прийняття  рішення  про  включення їх до списку на позачергове   одержання  жилого  приміщення,  а  з  них  особам  з інвалідністю  першої  групи  з  числа  учасників  бойових  дій  на території  інших  держав -протягом року з визначенням переважного права  осіб  з  інвалідністю  внаслідок  Другої  світової  війни і прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання жилих приміщень перед всіма іншими категоріями позачерговиків;

-особам, реабілітованим відповідно до Закону України "Про реабілітацію  жертв  репресій  комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991  років",  із  числа тих, яких було піддано ррепресіям  у  формі  (формах)  позбавлення  волі  (ув’язнення) або обмеження  волі  чи  примусового безпідставного поміщення здорової людини  до  психіатричного  закладу  за  рішенням позасудового або іншого репресивного органу та яким встановлено інвалідність; 

-  громадянам, житло яких внаслідок стихійного   лиха   стало непридатним для проживання;

- особам, направленим у порядку розподілу на роботу в іншу місцевість; 

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після   завершення   терміну   перебування   у сім'ї опікуна чи піклувальника, прийомній  сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах  для  дітей сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або  неможливості  повернення  займаного  раніше  жилого  приміщення  в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- громадянам, незаконно засудженим і згодом реабілітованим, у разі неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;

- дітям   з   інвалідністю   з   числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім'ях піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, державних   або   інших  соціальних  установах,  після  досягнення повноліття,  у разі якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони  можуть  здійснювати  самообслуговування  і вести самостійний спосіб життя;

- сім'ям, які  мають  п'ятьох  і  більше  дітей,  та  у  разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей;

-  особам, обраним на виборну посаду, коли це  зв'язано   з переїздом в іншу місцевість; 

- членам сім'ї народного депутата України у разі його смерті в період виконання депутатських обов'язків у Верховній Раді України на постійній основі;

- працівникам протитуберкульозних закладів   разі виникнення професійного захворювання на туберкульоз.

Поза чергою жиле приміщення  може  надаватися також в інших випадках, передбачених законодавством.

 

Розподіл та норма жилої площі

 

Жиле приміщення надається громадянам у межах норми жилої площі, але не менше розміру, який визначається Кабінетом Міністрів України і Федерацією професійних спілок України. При цьому враховується жила площа у жилому будинку (квартирі), що перебуває у приватній власності громадян, якщо ними не використані житлові чеки.                      (Постановою визначено, що жилі приміщення в населених пунктах області (м. Біла Церква) надаються у межах 13,65 квадратних метрів жилої площі на одну особу, але не менше 9 квадратних метрів).

При передачі громадянам житла, яке перебуває у їх приватній власності, органу, який здійснює поліпшення житлових умов, вони мають право на одержання житла у межах встановленої норми жилої площі.

Громадяни, які одержали житло у державному фонді на цих умовах, мають право на його приватизацію відповідно до вимог чинного законодавства.

Жиле приміщення може бути надано з перевищенням норми жилої площі, якщо воно складається з однієї кімнати (однокімнатна квартира) або призначається для осіб різної статі, старшими за дев’ять років, крім подружжя.

Додаткова жила площа

Понад норму жилої площі окремим категоріям громадян надається додаткова жила площа у вигляді кімнати або в розмірі десяти квадратних метрів. Громадянам, що хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, а також громадянам, яким ця площа необхідна за умовами і характером виконуваної роботи, розмір додаткової жилої площі може бути збільшено.

Порядок і умови надання додаткової жилої площі та перелік категорій громадян, які мають право на її одержання, встановлюється законодавством Союзу РСР.


Опубліковано: 03 червня 2019 року
Поділитися