Онлайн та СМС інформування Події міста на вашому пристрої

Щодо окремих питань здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

Щодо окремих питань здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

 

Визнання корупції як проблеми, що несе загрозу для стабільності та безпеки всіх суспільств, відбулося на міжнародному рівні з прийняттям 31.10.2003 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції (далі–Конвенція).

Ратифікувавши Конвенцію, яка стала частиною національного законодавства, Україна зобов’язалася розробляти та здійснювати ефективну скоординовану політику протидії корупції, встановлювати й заохочувати ефективні види практики, спрямовані на запобігання корупції.

У Конвенції передбачено, що кожна Держава-учасниця повинна створювати, підтримувати й зміцнювати такі системи, які сприяють прозорості й запобігають виникненню конфлікту інтересів.

Тому створення ефективних IT-інструментів запобігання корупції, які б забезпечували ефективний ризик-орієнтований моніторинг та контроль за дотриманням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів і пов’язаних з ним обмежень, визначених у розділах IV–V Закону України

«Про запобігання корупції» (далі – Закон), є одним із пріоритетів Національного агентства, що передбачено Антикорупційною стратегією на 2021–2025 роки, яку найближчим часом має прийняти в другому читанні Верховна Рада України.

Національне агентство спільно з громадською організацією

«Антикорупційний штаб» 24.11.2021 презентувало портал «Приховані інтереси» (далі – Портал), який став першим диджитал-інструментом, що допомагатиме виявляти можливі корупційні ризики у діяльності публічних службовців та попереджатиме порушення вимог і обмежень, встановлених Законом.

За основу роботи Порталу взято 11 алгоритмів, розроблених

Національним агентством, за допомогою яких користувач може самостійно виявити можливі ризики у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та аналізувати їх на предмет наявності у тієї чи іншої особи ознак порушень вимог та обмежень, передбачених Законом, зокрема: щодо вчинення дій в умовах конфлікту інтересів, порушення обмежень щодо одержання подарунків, сумісництва та суміщення посад, порушення обмежень щодо спільної роботи близьких осіб.

Портал 1 стане у нагоді:

по-перше, будь-якому публічному службовцю для запобігання вчиненню ним дій в умовах конфлікту інтересів, тобто для запобігання вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним кодексом України;

по-друге, спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії

корупції, а також антикорупційним уповноваженим і дасть змогу

автоматизувати певні процеси під час реалізації вказаними суб’єктами своїх повноважень щодо пошуку та виявлення фактів порушень вимог і обмежень, встановлених Законом, а також їх попередження.

У зв’язку з викладеним інформуємо про можливість використання Порталу в роботі керівників усіх рівнів, а також працівників підпорядкованих органів, установ та підприємств.

 


Опубліковано: 30 грудня 2021 року
Поділитися