Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – рішення міської ради від 20 березня 2014 року №1175-57-VI
«Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції»

Звіт

про періодичне відстеження

результативності регуляторного акта –

рішення міської ради від 20 березня 2014 року №1175-57-VI

«Про затвердження методики розрахунку розміру орендної

плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції»

 

1. Вид та назва регуляторного акта:

Рішення міської ради від 20 березня 2014 року №1175-57-VI «Про затвердження методики розрахунку розміру орендної плати за землю в м. Біла Церква в новій редакції»

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності регуляторного акта:

Управління регулювання земельних відносин Білоцерківської міської ради

 

3. Цілі прийняття акта:

вдосконалення земельних відносин в сфері оренди землі на основі встановлення економічно обґрунтованих ставок орендної плати, диференціації ставок відповідно до цінності земельних ділянок та терміну оренди, покращення порядку справляння орендної плати

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта:

з 30 серпня 2023 року по 29 вересня 2023 року

 

5. Тип відстеження регуляторного акта:

Періодичне

 

6. Методи одержання результатів відстеження: аналітичний, статистичний (кількість отриманих коштів до місцевого бюджету, сплачених суб’єктами господарювання за земельні ділянки, які передані в оренду).

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних: За даними відділу №1 Управління адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Київській області, а саме нормативна грошової оцінки земельних ділянок, які передані на умовах оренди суб’єктам господарювання та суми надходжень до місцевого бюджету від орендної плати за земельні ділянки.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта:

 

з/п

Показники

 2019 рік               

 2020 рік               

2021 рік               

 2022 рік              

2023 рік (прогноз)                      

1.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок, які передані на умовах оренди суб’єктам господарювання, тис. грн.

З них:

172 397,557

85 988,416

234 515,716

144425,930

79400,000

 

 - під виробничими базами

115 029,920

73 400,174

216 515, 475

110206,226

52000,000

 

 - під автостоянками

10 077,325

407,011

114,416

1492,360

400,000

 

 - під магазинами, кафе

47 290,312

12 181,231

17 885, 825

32727,342

27000,000

2.

Орендна плата за земельні ділянки, які передані на умовах оренди суб’єктам господарювання, за вказаний період, тис. грн.:

8 211,066

1 974,258

2 980, 178

4 925,762

3 117,000

 

 - під виробничими базами

3 284,567

1 414,946

2 027,265

3306,187

1700,000

 

 - під автостоянками

362,040

12,210

4,573

44,771

17,000

 

- під магазинами, кафе

4 564,459

547,102

948,340

1574,804

1400,00

3.

Сума надходжень до місцевого бюджету від орендної плати за земельні ділянки, за вказаний період, тис. грн.:

8 211,066

1 974,258

2 980, 178

4 925,762

3 117,000

 

 - під виробничими базами

3 284,567

1 414,946

2 027,265

3306,187

1700,000

 

 - під автостоянками

362,040

12,210

4,573

44,771,

17,000

 

- під магазинами, кафе

4 564,459

547,102

948,340

1574,804

1400,00

4.

Кількість укладених договорів оренди землі за вказаний період,  кількість, тис. грн.:

95

62

53

49

73

 

 - під виробничими базами

43

36

18

25

25

 

 - під автостоянками

6

2

1

3

3

 

- під магазинами, кафе

46

24

34

21

35

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

За результатами періодичного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що він підлягає скасуванню у зв'язку з неефективнітю застосування при розрахунку орендної плати земельної ділянки її виду використання, а не коду цільового призначення. Зменшення чи збільшення надходжень до місцевого бюджету залежить лише від кількості укладених за рік договорів оренди землі. Тому методику нарахування орендної плати необхідно привести у відповідність до кодів КВЦПЗ згідно класифікатору цільового призначення земель, а також  необхідно затвердити новий регуляторний акт щодо методики розрахунку плати за користування земельними ділянками (оренда, суперфіцій, емфітевзис, сервітут) на всю територію Білоцерківської міської територіальної громади, розробка якого включена в План діяльності Білоцерківської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2023 рік.

 

 

Міський голова                                                                                                  Геннадій ДИКИЙ

 


Опубліковано: 29 вересня 2023 року
Поділитися