Протокол засідання «Круглого столу» з обговорення проєкту регуляторного акта – рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження Порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель Білоцерківської міської територіальної гром

Протокол засідання «Круглого столу»

 з обговорення проєкту регуляторного акта – рішення Білоцерківської

 міської ради «Про затвердження Порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель Білоцерківської міської територіальної громади»

 

м. Біла Церква                                          12 листопада 2021 року

Великий зал -  початок о  10.30 год.

 

Присутні:

Новогребельська Інна Володимирівна – перший заступник міського голови;

Харіна Вікторія Василівна – начальник управління самоврядного контролю Білоцерківської міської ради;

Геращенко Альона Петрівна – начальник відділу земельних відносин та архітектури юридичного управління Білоцерківської міської ради;

Земецька Юлія Юріївна – начальник управління економіки Білоцерківської міської ради;

Романчук Вікторія Михайлівна – головний спеціаліст відділу з питань розвитку підприємництва та інвестицій  управління економіки Білоцерківської міської ради;

Шаповал Олена Миколаївна – начальник відділу з питань розвитку підприємництва та інвестицій  управління економіки Білоцерківської міської ради;

Шпак Інна Ігорівна – начальник відділу контролю за використанням територій, земель, комунального майна та контрольно-перевірочної роботи управління самоврядного контролю Білоцерківської міської ради;

Присутні: старости населених пунктів приєднаних до Білоцерківської міської територіальної громади;

Мартинюк Олександр Володимирович -  член ініціативної групи по створенню Громадської ради;

Запрошені: засоби масової інформації при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради.

 

Головуючий на засіданні "Круглого столу" –  перший заступник міського голови Новогребельська Інна Володимирівна.

 

Секретар – Шпак Інна Ігорівна.

 

Порядок денний:

          Обговорення  проєкту регуляторного акта -  рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження Порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель Білоцерківської міської територіальної громади».

 

Слухали:

Новогребельська І.В. проінформувала, що проєкт регуляторного акта - рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження Порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель Білоцерківської міської територіальної громади» (далі-Порядок) розроблений з метою забезпечення здійснення контролю та запобігання порушенням земельного законодавства України, своєчасного їх виявлення та усунення, удосконалення процедури здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель Білоцерківської міської територіальної громади.

        Також наголосила, що даний порядок був розроблений  у 2017 році та затверджений на сесії Білоцерківської міської ради рішенням від 07 вересня 2017 року № 1120-35-VII «Про затвердження Порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель територіальної громади м. Біла Церква».

         Новогребельська І.В. зазначила, що вищенаведений Порядок успішно працює п’ять років, врегульовує правові відносини, що виникають між місцевими органами виконавчої влади та фізичними і юридичними особами в частині правомірності використання земель комунальної власності, їх цільове використання, сплати земельного податку, орендної плати, плати за земельний сервітут тощо. За цей час було проведено бульше ніж чотириста планових та позапланових заходів самоврядного контролю спільно з структурними підрозділами Білоцерківської міської ради, виявлено ряд порушень земельного законодавства та відповідно вжито заходи з метою їх усунення, належного оформлення земельних ділянок комунальної власності, приведення їх у відповідність, а також наповнення місцевого бюджету  в частині вчасної сплати відповідних платежів передбачених чинним законодавством України (земельний податок, орендна плата, плата за земельний сервітут тощо).

В ході засідання також було наголошено, що в даному Порядку змінюється лише його назва, адже даний Порядок з моменту його затвердження діє на території міста Біла Церква. Враховуючи приєднання населених пунктів та створення Білоцерківської міської територіальної громади, виникла необхідність привести діючі нормативно - правові (регуляторні) акти міської ради  у відповідність.

         Автором даного проєкту регуляторного акта - рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження Порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель Білоцерківської міської територіальної громади» являється постійна комісія з питань земельних відносин та земельного кадастру, планування території, будівництва архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища, на засіданні якої  даний проєкт було розглянуто від 08 жовтня 2021 року, пропозицій та зауважень від членів комісії не надходило.

Повідомлення про оприлюдненняпроєкту регуляторного акта - рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження Порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель Білоцерківської міської територіальної громади» та аналіз регуляторного впливу було оприлюднено на офіційному сайті Білоцерківської міської ради від 13 жовтня 2021 року bc-rada.gov.ua у розділі «АКТУАЛЬНО»;

  13 жовтня 2021 року відбулося оприлюднення проєкту регуляторного акта - рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження Порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель Білоцерківської міської територіальної громади» на офіційному сайті Білоцерківської міської ради;

         14 жовтня 2021 року надруковано в газеті «ГРОМАДСЬКА ДУМКА» повідомлення про оприлюднення №83-84 (13988-13989);

09 листопада 2021 року на офіційному сайті Білоцерківської міської ради оприлюднено звіт про базове відстеження проєкту регуляторного акта - рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження Порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель Білоцерківської міської територіальної громади».

Зауваження та пропозиції до проєкту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу приймалися від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань протягом одного місяця з дня оприлюднення з 8:00 до 17:00 (перерва з 13:00 до 13:45) у письмовому або в електронному вигляді за адресою управління самоврядного контролю Білоцерківської міської ради: 09117, м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 38/12, тел. 5-55-37, 5-40-42, 5-40-45 кабінет №14, №18, №19, е-mail: usk@bc-rada.gov.ua.

Станом на 12 листопада 2021 року зауваження та пропозиції до  проєкту регуляторного акта від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань на адресу управління самоврядного контролю  Білоцерківської міської ради не надходили.

Оголошення про проведення засідання «Круглого столу» з обговорення проєкту регуляторного акта - рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження Порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель Білоцерківської міської територіальної громади» 12 листопада 2021 року о 10.30 год., за адресою: м. Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого,15 у великому залі виконавчого комітету Білоцерківської міської ради (3 поверх) оприлюднено на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів bc-rada.gov.ua в розділі «АКТУАЛЬНО»  від 09 листопада 2021 року.

За результатами обговорення даного проєкту регуляторного акта, присутніми було розглянуто основні пункти вищезазначеного Порядку, функції та завдання під час здійснення планових та позапланових заходів самоврядного контролю. Зокрема, визначення процедури попередження фізичних та юридичних осіб про проведення заходів самоврядного контролю, відповідно до чинного законодавства України, співпраця управління самоврядного контролю з рядом структурних підрозділів міської ради, відповідно до їх функціональних обов`язків, а також взаємодія, під час здійснення контролю за використанням та охороною земель Білоцерківської міської територіальної громади з державними органами, в тому числі і правоохоронними, та інше.

Зауважень та пропозицій від присутніх на засіданні «Круглого столу» з обговорення проєкту регуляторного акта - рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження Порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель Білоцерківської міської територіальної громади»  не надходило.

Перший заступник міського голови Новогребельська І.В. запропонувала за результатами обговорення зазначеного Порядку,  відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рекомендувати винести проєкт регуляторного акта – рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження Порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель Білоцерківської міської територіальної громади» на  розгляд постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, транспорту і зв’язку, торгівлі, туризму, послуг і розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації, розвитку агропромислового комплексу з метою  розгляду на засіданні комісії, та подальшим винесенням  проєкту на сесію Білоцерківської міської ради.

Вирішили:

За результатами обговорення проєкту регуляторного акта – рішення Білоцерківської міської ради «Про затвердження Порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель Білоцерківської міської територіальної громади»,  винести  проєкт  рішення  на розгляд  постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, транспорту і зв’язку, торгівлі, туризму, послуг і розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації, розвитку агропромислового комплексу з метою  розгляду на засіданні комісії та  подальшим винесенням проєкту на сесію Білоцерківської міської ради.  

 

Головуючий                             Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА

 

Секретар                                Інна ШПАК       


Опубліковано: 16 листопада 2021 року
Поділитися