Послуги з комплексного утриманнятериторії рекреаційної зони в районі вулиці Запорізька у місті Біла Церква на 2022 рік(код ДК 21:2015 – 77310000-6 – Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення предмета закупівлі

Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

Предмет закупівлі:Послуги  з комплексного утриманнятериторії рекреаційної зони в районі вулиці Запорізька у місті Біла Церква на 2022 рік(код ДК 21:2015 – 77310000-6 – Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень).

Код СРV: 77310000-6 – Послуги з озелененнятериторій та утриманнязеленихнасаджень.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-01-27-005917-c.

 Обгрунтуваннядоцільності закупівлі:

Частиною 2 статті 10 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" передбачено, що до повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить: забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів, та організація місць відпочинку для населення. Згідно частини 1 статті 1 вищезазначеного Закону до заходів з благоустрою населених пунктів відноситься зокрема і належне утримання об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Згідно Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України10.04.2006 № 105Організаціярозвитку  та утриманнязеленихзон населенихпунктівЗакономУкраїни"Проблагоустрійнаселенихпунктів"( 2807-15 ) покладається на органимісцевогосамоврядування.

Прибирання об'єктів благоустрою здійснюється у відповідності до  Державнихсанітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 17.03.2011  № 145, розділомIII, яких затверджено порядок прибирання об'єктів благоустрою, Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України 23.09.2003 № 154, додатком 5, якого визначено номенклатуру робіт з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів та Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 10.04.2006 № 105, розділом 9 яких визначено виробничий процес утримання об'єктів зеленого господарства.

Положенням про Департамент житлово-комунального  господарства Білоцерківської міської ради, затвердженим рішенням Білоцерківської  міської ради від 29 квітня 2021 року № 545-12-VIII, до завдань Департаментувіднесено організація та виконання функції замовника, зокрема з утримання, поточного ремонту, капітального ремонту, реконструкції та будівництва об'єктів та елементів благоустрою Білоцерківської міської територіальної громади за рахунок коштів бюджету Білоцерківської міської територіальної громади.

З викладеного вбачається, що організація утримання об'єктів благоустрою міста Біла Церква відноситься до повноважень Департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради.

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяг закупівлі послугз комплексного утримання території рекреаційної зони в районі вулиці Запорізька у місті Біла Церква на 2022 рік(код ДК 21:2015 – 77310000-6 – Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень)визначено із урахуванням вимог розділу IIIДержавнихсанітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 17.03.2011  № 145, Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України 23.09.2003 № 154, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 10.04.2006 № 105та даних щодо проведення аналогічних закупівель у попередні періоди.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:

Вимоги щодо технічних та якісних характеристик предмету закупівлі визначено на підставі положень розділу IIIДержавнихсанітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України 17.03.2011  № 145, Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України 23.09.2003 № 154, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 10.04.2006 № 105.

Обгрунтуванняочікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення: Очікувана вартість закупівлі послугз комплексного утримання території рекреаційної зони в районі вулиці Запорізька у місті Біла Церква на 2022 рік(код ДК 21:2015 – 77310000-6 – Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень)розрахована відповідно до діючих кошторисних норм України у будівництві та виконана програмному комплексі АВК-5 на підставі технічного завдання (якісні та кількісні характеристики), яке складено з урахуванням вимог«Державнихсанітарних норм та правил утримання територій населених місць» затверджених наказомМіністерства охорони здоров'я України 17.03.2011  № 145, Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України 23.09.2003 № 154, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України 10.04.2006 № 105та складає524049,22 грн. з ПДВ.

 


Опубліковано: 27 січня 2022 року
Поділитися