Онлайн та СМС інформування Події міста на вашому пристрої

Послуги із забезпечення перетікання реактивної електричної енергії для освітлення м. Біла Церква

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі очікуваної вартості предмета закупівлі

Головний розпорядник коштів: Департамент житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради

 

Предмет закупівлі: Послуги із забезпечення перетікання реактивної електричної енергії для освітлення м. Біла Церква (ДК 021:2015 код 65310000-9 Розподіл електричної енергії)

 

Код CPV: 65310000-9 Розподіл електричної енергії

 

Ідентифікатор закупівлі: UA-12-16-000528-b

 

Обґрунтування доцільності закупівлі: для забезпечення перетікання реактивної електричної енергії для освітлення м. Біла Церква.

 

Обґрунтування обсягів закупівлі: Термін постачання — до 31.12.2022 р.

Для задоволення потреб у споживанні електричної енергії для освітлення м. Біла Церква 

в обсязі 700 000 кВар. Год.

 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі:

Згідно глави 1.1 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП № 312 від 12.03.2018 року (надалі – ПРРЕЕ):

Компенсація перетікань реактивної електричної енергії - комплекс технологічних заходів, які виконуються споживачем та спрямовані на забезпечення електромагнітної збалансованості його електроустановок.

Плата за перетікання реактивної електричної енергії - плата за послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії до електроустановок споживачів, що експлуатують електромагнітно незбалансовані установки з неефективним співвідношенням активної і реактивної потужності, які оператор системи розподілу/оператор системи передачі змушений надавати споживачам на території здійснення своєї ліцензованої діяльності.

Пунктами 1.2.3 та 4.33 ПРРЕЕ Споживач, який відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, зобов’язаний здійснювати розрахунки за перетікання реактивної електричної енергії, не має права відмовити оператору системи, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднані електроустановки споживача, в укладенні (переукладенні) договору про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії (додаток 2 ПРРЕЕ).

Також, підпунктом 3 пункт 5.5.13. ПРРЕЕ зобов’язано непобутового споживача під визначення якого підпадає Замовник, здійснювати компенсацію перетікань реактивної електричної енергії з метою енергозбереження та дотримання показників якості електричної енергії.

Згідно вимог пункту 2.7 підрозділу V Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258, введення та дотримання режимів компенсації реактивної потужності є одним із завдань оперативного управління електроустановками як невід’ємної складової експлуатації електричних установок. Також, обов’язок непобутового споживача компенсувати перетікання реактивної електричної енергії випливає зі змісту пункту 8.5.9 Кодексу системи розподілу, затвердженого Постановою НКРЕКП від14.03.2018 № 310. Споживачі, крім населення та прирівняних до нього категорій, мають забезпечити в точці приєднання до мереж ОСР нульовий перетік реактивної потужності. В іншому випадку споживачі (крім населення) здійснюють плату за компенсацію перетоку реактивно електричної енергії.

Пунктом 4.33 ПРРЕЕ регламентується, що споживачі, електроустановки яких приєднані до мереж, що належать операторові системи, вносять плату за перетікання реактивної електричної енергії на поточний рахунок оператора системи відповідно до умов договору про надання послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії.

Оператор системи в розумінні ПРРЕЕ є як оператор системи розподілу, так і оператор системи передачі (визначення понять зазначених в п. 1.1.2 ПРРЕЕ.)

Згідно Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470) місце провадження господарської діяльності - територія (або частина території) адміністративно-територіальної одиниці, де розташована система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності ліцензіата та до яких приєднані електричні мережі споживачів, які живляться від мереж ліцензіата.

Постановою НКРЕКП № 1749 від 23 вересня 2020 року, якою внесено зміни до постанови НКРЕКП № 1382 від 07 листопада 2018 року ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі»  видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності, а саме на території Київської області області в межах розташування системи розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні (щодо державного або комунального майна) ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», та електричних мереж інших власників, які приєднані до мереж ліцензіата (з якими укладені відповідні договори згідно із законодавством).

Положення Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії, затверджена наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 06.02.2018 № 87 визначено, що розрахунки за перетікання реактивної електроенергії здійснюють за об’єктами споживачів електроенергії з дозволеною потужністю 16 кВт і більше. Тобто, непобутові споживачі зобов’язані здійснювати плату за перетікання реактивної електроенергії лише за об’єктами, договірна потужність яких дорівнює або перевищує 16 кВт.

Враховуючи, що у Замовника є наявні об’єкти договірна (дозволена) потужність яких перевищує 16 кВт., а саме мережі вуличного освітлення та світлофорні об’єкти м. Біла Церква Київської області та населених пунктів Білоцерківської територіальної громади, тому у замовника виникає необхідність здійснити закупівлю послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії, у власника мереж до якого приєднаний Замовник, а саме ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Очікувана вартість закупівлі на 2022 рік визначається виходячи з очікуваного обсягу споживання електричної енергії та тарифу на розподіл електричної енергії/розрахунку компенсації перетікань реактивної електричної енергії, розрахованого згідно Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії, затвердженої Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06.02.2018  № 87.

Отже, враховуючи вище наведене закупівлю послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії за нашим місцезнаходженням можуть бути надані лише певним виконавцем, а саме ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», інший суб’єкт господарювання не може надавати замовникові (споживачеві) зазначені послуги, крім власника мережі. Відповідно, що для закупівлі послуг з компенсації перетікань реактивної електричної енергії відсутня конкуренція з технічних причин, унаслідок чого договір може бути укладено лише з одним власником мереж, за відсутності при цьому альтернативи. Тому, договір про закупівлю послуги з розподілу електроенергії, може бути укладений лише з одним виконавцем, а саме з ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

 

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі: 105 000 грн. з ПДВ.

 

За результатами проведених переговорів сторонами погоджено обсяг закупівлі та її очікувану вартість на 2022 рік, про що складено протокол переговорів. Відповідно до протоколу проведення переговорів, вартість закупівлі послуг з забезпечення перетікань реактивної електричної енергії на 2022 рік в обсязі 700 000 кВар/год складає 105000 грн. 00 коп. з ПДВ.

 

 


Опубліковано: 21 грудня 2021 року
Поділитися